Jeden z najnowocześniejszych na świecie, zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP (SAP), obejmujący wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa i wszystkie procesy biznesowe, jakie są realizowane pomiędzy Firmą a jej Partnerami.

System elektronicznej wymiany informacji w standardzie EDI w oparciu o system zarządzania przedsiębiorstwem (ERP SAP) umożliwia komunikowanie się firm należących do łańcucha dostaw poprzez przesyłanie elektronicznie sformatowanych dokumentów między aplikacjami znajdującymi się u wszystkich partnerów. Jest to w pełni zelektronizowany, zautomatyzowany i zintegrowany system wymiany danych, informacji, dokumentów, transakcji itp. pomiędzy ściśle współpracującymi podmiotami.

Zsynchronizowany system pełnej wymiany i analizy informacji zapewni:

- oszczędności kosztów, poprawa organizacji procesu realizacji zamówień

- w pełni zelektronizowanego, zautomatyzowanego i zintegrowanego systemu wymiany danych, informacji, dokumentów, transakcji itp. pomiędzy ściśle współpracującymi podmiotami.

- automatyzacje wymiany dokumentów (B2B), analiza wspólnej działalności partnerów, sporządzanie e-dokumentów, wzajemna wymiany danych związanych ze zleceniami, stanami magazynowymi, zgłoszeniami reklamacyjnymi, informacjami o klientach; - wspomaganie decyzji biznesowych, z korzyścią dla wszystkich partnerów.

- automatyzacja wymiany informacji oraz zmniejszenie kosztów związanych z obsługą procesów biznesowych.

- wielo - platformowość.

Dzięki wdrożeniu systemu e-commerce B2B zyskujesz:

-usprawniony przepływ informacji i doświadczeń (partnerzy będą mieli możliwość przesłania informacji na temat produktów, wolumenu sprzedaży, problemów procesu reklamacji i sposobów ich rozwiązania),

-bardziej efektywne wykorzystanie zapasów dzięki bieżącemu dostępowi do informacji na temat posiadanych w magazynie towarów,

-zmniejszenie ilości błędów popełnianych przez pracowników oraz znaczna redukcja czasu poświęcanego na ręczne wprowadzanie danych,

-sprawniejsze zarządzanie dzięki zautomatyzowaniu procesów biznesowych,

- poprawienie procesu obiegu dokumentów pomiędzy partnerami (skrócenie czasu obiegu oraz pełna identyfikacja dokumentów w każdej fazie),

- szybki dostęp do bazy towarów a także informacji o etapie obsługi klienta,

- poprawa jakości obsługi klientów poprzez kontrolę realizacji zamówień oraz dostęp do informacji o etapie ich realizacji,

- możliwość udostępniania Internetowej części aplikacji partnerom w modelu SaaS tak aby usprawnić i przyspieszyć przepływ dokumentów pomiędzy Partnerem a firmą.

Główne cechy i korzyści modułu internetowego e-commerce B2B:

- dostępny z poziomu przeglądarki internetowej zarówno dla pracowników firmy jak partnerów biznesowych.

– w pełni zintegrowany z oprogramowaniem ERP (możliwość transferu danych do systemu, które po przetworzeniu i zaawansowanej obróbce przesyłane są do aplikacji e-commerce B2B).

- elastyczność rozwiązania zapewniona poprzez użycie standardu wymiany danych EDI (XML) który pozwala na dołączanie partnerów z różnymi własnymi systemami informatycznymi.

- system automatyzuje procesy biznesowe w ramach łańcucha dostaw (Dostawcy - Firma – Odbiorcy)

- brak potrzeby zakupu własnych kosztownych rozwiązań, rozwiązanie udostępniane jest w modelu SaaS.

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i przedstawimy pełna ofertę.

Kontakt: 

DORVEST Sp. z o.o. 

email: kontakt@dorvest.pl